Wędrujemy... Bryjarka - Bereśnik - Szczawnica

Tym razem kilka słów o wędrówce na szczytygórującenad Szczawnicą - czyli na Bryjarkęi Bereśnik. Górska pętla, którą ma…