Spacerem... Żabie Doły

Żabie Doły to zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich. Kiedyś były to tereny mocno naznaczone działalnością człowieka, dziś są przykładem jak na terenach poprzemysłowych może odrodzić się życie. Kiedyś działały tutaj kopalnie węgla kamiennego, rud srebra, cynku i ołowiu, a także huty cynku i żelaza, składowano tu odpady przemysłowe. Kiedy osłabła działalność przemysłowa człowieka na te tereny powróciła dzika przyroda.


Żabie Doły zajmują powierzchnię ponad 225 ha z czego 35 ha stanowią mniejsze i większe zbiorniki wodne, które powstały w wyniku działalności górniczej na tych terenach. Skutki uboczne wydobycia węgla doprowadziły do zapadania się gruntu, niecki wypełniały się wodą tworząc stawy, a ich brzegi zaczęły porastać roślinnością. Tereny te najbardziej upodobały sobie ptaki - podobno oznaczono ich tutaj prawie 130 gatunków, a wśród nich takie, które na Śląsku występują rzadko. Oprócz ptaków możemy spotkać tu wiele gatunków owadów, kilka gatunków płazów, ślimaków, gryzoni i większych ssaków.


Aby ochronić i zabezpieczyć ten cenny przyrodniczo teren w 1997 roku utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy, ale to nie koniec zmian w tym miejscu. Jest już projekt i co najważniejsze są także środki aby teren Żabich Dołów w granicach miasta Bytomia uporządkować, nasadzić więcej drzew i krzewów i roślinności nadwodnej, stworzyć sadzawki dla płazów, wyspy dla gniazdowania ptaków wodnych i budki lęgowe dla małych ptaków i nietoperzy. Wytyczone zostaną ścieżki edukacyjne, powstaną zadaszone wiaty oraz sześć czatowni do obserwacji ptaków.


Na Żabie Doły zawędrowaliśmy na początku kwietnia w poszukiwaniu wiosny. Tu zobaczyliśmy, że świat po zimie powoli się budzi - stawy ożyły dzięki mieszkającym tu ptakom, które bardzo głośno dawały znać o swojej obecności. Polecamy to miejsce na rower i spacer - groblami wśród stawów i po nieczynnych już nasypach kolejowych. Te tereny polecamy też na obserwację życia naszych ptasich przyjaciół - szczególnie wiosną. Warto zabrać lornetkę i wygodne buty.Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły
DOJAZD: Bytom Łagiewniki - ul. Krzyżowa
Mapa Google LINK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 FrAntki Wędrowniczki , Blogger